Ako poukázať 2% zo zaplatenej dane 
Amfiteátru Prešov

Ak ste fyzická, alebo právnická osoba a robíte si daňové priznanie, údaje vyplňte priamo v daňovom priznaní.

Ak ste fyzická osoba a robí Vám zamestnávateľ ročné zúčtovanie dane, vypýtajte si potvrdenie o príjme na účely poukázania podielu zaplatenej dane a spolu s vyplneným tlačivom doručte na príslušný daňový úrad.

Žiadosť o poukázanie podielu zaplatenej dane, či už na samostatnom tlačive alebo ako súčasť daňového priznania, treba podať do 31.3. resp. do lehoty na podanie daňového priznania (v prípade predĺženia lehoty). Prosím zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov.

Údaje, kam poukázať podiel zaplatenej dane

Obchodné meno (Názov): Občianske združenie Amfiteáter Prešov
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42339839
DIČ : 2023740246
Registračné číslo: VVS/1-900/90-41034
Sídlo: Floriánova 3198/6, 08001 Prešov